Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
40°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/41.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.4%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  41°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mưa nhẹ
41°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/43.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.2%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  41°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mưa vừa
40°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/41.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa nhẹ
40°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/43°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  41°/30.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
bầu trời quang đãng
39°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/42.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.2°/31.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà