Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:06 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:08 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:03

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà