Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:46

Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.154 km

wind

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà