Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:03

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà