Dự báo thời tiết Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Quảng Trị

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Trị