Dự báo thời tiết Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Quảng Trị

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Trị