Quảng Trị: Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn ​​​​​​​

Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 12 về việc tổ chức thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018 – 2019.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, hiện nay hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60 – 70% từ tháng 11/2018 đến đầu năm 2019.

Theo đó, mùa mưa năm 2018 sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Hiện nay tổng lượng mưa tại Quảng Trị là 1.300mm, đạt 53% so với TBNN, sự báo lượng mưa từ nay đến hết năm 2018 thấp hơn TBNN và đạt từ 60 – 90% TBNN cùng kỳ, dao động từ 750 – 1.250mm ở vùng đồng bằng và khoảng 500 – 700mm ở vùng miền núi; lượng mưa 3 tháng đầu năm 2019 xấp xỉ TBNN cùng kỳ, trong đó tháng 3 thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 10 – 20%.

Hiện tại, hầu hết các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mức trữ thấp, các hồ chứa lớn như: Kinh Môn, La Ngà, Trúc Kinh… chỉ đạt bình quân 37% dung tích thiết kế. Đặc biệt, hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị chỉ đạt 66,5% so với dung tích thiết kế.

Trước tình hình này, việc cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ngay từ đầu vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019 tại Quảng Trị là rất cao.

Để chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu SNN&PTNT thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ NN&PTNT về tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô 2018 – 2019.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá nguồn nước của các hồ chứa và nhu cầu sử dụng nước để xây dựng phương án điều tiết, sử dụng nước hợp lý; tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên từ ao, hồ, sông suối, kênh tiêu để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019, khi cần thiết mới sử dụng nước từ các hồ chứa.

Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án sản xuất trong điều kiện khô hạn, thiếu hụt nguồn nước; Thông báo lịch thời vụ, các biện pháp kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng hợp lý đối với vùng khô hạn, thiếu hụt nguồn nước. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng…

Các địa phương trên toàn tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân sinh nhằm ứng phó với tình hình hạn hán. Theo dõi tình hình dự báo khí tượng thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa do địa phương quản lý nhằm cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình. Phối hợp với Sở NN&PTNT, Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác các công trình thủy lợi phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi như: Tổ chức nạo vét, sửa chữa kênh mương, cửa cống lấy nước, bể hút trạm bơm, đắp bờ giữ nước, tận dụng nước hồi quy để bơm tưới…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn