Quảng Trị hạn hán kéo dài khiến đồng khô, lúa “khát”

Nắng nóng kéo dài với nhiệt độ phổ biến 39-40 độ C khiến mực nước tại các hồ chứa lớn đang ở mức “cạn đáy,” 2.800ha lúa rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Hồ chứa nước La Ngà chỉ còn đạt 19,1 dung tích thiết kế
Một số hình ảnh hạn hán tác động tới nền nông nghiệp Quảng Trị

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn