Thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

89%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.835 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.36 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.955 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.338 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.465 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

94%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.704 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.775 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.07 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.402 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.961 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.239 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Quảng Yên

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Yên