Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:43
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  5.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:42
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:40
CN 01/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Quảng Yên

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:43

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Yên