Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

998 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
5.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

28°/23°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
8.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
6.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Quảng Yên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.65 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

4.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Yên