Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.53 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
10.49 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
9.64 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
10.06 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
9.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
9.29 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Yên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Yên