Thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

76%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

96%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.772 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.925 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.066 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.207 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.244 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

17°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

UV

1.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Đồn