Dự báo thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

Gió
6.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
7.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
7.54 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
7.54 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:02

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.11 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Đồn