Dự báo thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
9.17 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:04

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Đồn