Dự báo thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

Gió
7.3 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

Gió
7.85 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/17:43

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

7.428 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:25 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Đồn