Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:43
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  5.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:42
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  2.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:40
CN 01/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.3%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:43

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu