Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.67 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.83 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.83 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.02 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.35 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.96 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu