Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
7.39 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
8.58 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
7.42 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:05

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu