Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

10°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
8.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu