Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu