Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
6.76 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
8.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
7.55 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

Gió
7.35 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

Gió
7.93 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/17:43

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:25 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu