Thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

96%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

91%

CN 11/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ba Chẽ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:31 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Chẽ