Dự báo thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  20.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.9%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  68.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Chẽ

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Chẽ