Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

94%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.416 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.335 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.857 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.963 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

95%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.619 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.064 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.204 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.411 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.204 km

UV

9.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.119 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.962 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

7.279 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Phả - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Cẩm Phả

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cẩm Phả