Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
7.46 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Phả - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Cẩm Phả - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Cẩm Phả

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cẩm Phả