Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:38 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:39 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:40 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:40 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:41 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:42 pm

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:43 pm

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Phả - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Cẩm Phả - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Cẩm Phả

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:38

Thấp/Cao

/

20°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

-2°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cẩm Phả