Dự báo thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  3.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  12.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.9%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Đức Phổ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Đức Phổ