Dự báo thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:56
T6 31/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:56
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:56
CN 02/04
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:56
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.6%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Đức Phổ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:56

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Đức Phổ