Dự báo thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Đức Phổ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

55%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.11 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

9.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Đức Phổ