Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.6%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:56
T2 03/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.1%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:57
T3 04/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  2.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/17:57
T4 05/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:57
T5 06/04
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:56

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tư Nghĩa