Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:55 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:55 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tư Nghĩa