Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:56
T6 31/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.5%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:56
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.5%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:56
CN 02/04
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:56
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.2%
 • Lượng mưa
  1.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Hành

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:56

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Hành