Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  45.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/17:39
T3 26/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.6%
 • Lượng mưa
  2.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:38
T4 27/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:37
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  8.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:37
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Long

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:39

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

2.44 km

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Long