Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Long

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

8.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Long