Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:48 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:49 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Long

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/17:45

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.56

Bình minh / Hoàng hôn

6:12 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Long