Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.9%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:34
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:33
T4 04/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.9%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:32
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.7%
 • Lượng mưa
  8.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:31
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  4.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Sơn

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Sơn