Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Sơn

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Sơn