Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:55 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tơ

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:55

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.5 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tơ