Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tơ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tơ