Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.69 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.69 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.64 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tơ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tơ