Dự báo thời tiết Tam Kỳ - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  2.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T2 02/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.8%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  6.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Kỳ - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Tam Kỳ - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Tam Kỳ

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tam Kỳ