Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 22/02
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  6.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  6.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
bầu trời quang đãng
28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mây cụm
25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thăng Bình

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thăng Bình