Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T5 23/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
T6 24/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T7 25/03
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
CN 26/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.6%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thăng Bình

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:57

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thăng Bình