Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:17 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:17 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:18 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:18 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:18 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:18 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:19 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:19 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:20 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:20 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:20 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:20 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:20 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:21 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:21 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:21 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:21 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:21 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:21 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:21 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thăng Bình

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:16

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thăng Bình