Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thăng Bình

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thăng Bình