Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.6%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T2 27/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:57
T3 28/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Giang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Giang