Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Giang

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Giang