Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T2 02/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.5%
 • Lượng mưa
  1.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T3 03/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  8.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Sơn

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Sơn