Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:01 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:01 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:02 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:02 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:02 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:02 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:02 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:03 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:58

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Sơn