Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Sơn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.43 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

8.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Sơn