Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:42 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:42 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:43 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:43 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:44 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:44 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Sơn

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:42

Thấp/Cao

15°

/

20°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.36 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Sơn