Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  4.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  4.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T5 05/10
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T6 06/10
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:32

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Sơn

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:35

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Sơn